تماس‌ها
 • دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - دانشكده علوم انساني
  6810 4464 51 98+

  سبزوار،
  بلوار دكتر سیادتی،
  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی،
  دانشكده علوم انساني

 • دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - مجتمع دانشگاهي
  6810 4464 51 98+
  سبزوار،
  ميدان دكتر علي شريعتي، انتهاي بلوار دكتر سیادتی،
  مجتمع دانشگاهي،
  دانشگاه ازاد اسلامي سبزوار

 • رياست
  تلفن: 44659961 051
  نمابر: 44647513 051


  president [AT] iaus.ac.ir
 • معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
  5139 4464 51

  eduvp [AT] iaus.ac.ir
 • معاونت اداري و مالي
  5895 4464 51

 • معاونت پژوهشي و فناوري
  0118 4465 51

  resvp [AT] iaus.ac.ir
 • معاونت دانشجويي
  8903 4464 51

 • معاونت عمران
  9670 4464 51
  9671 4464 51


 • مركز فنّاوری اطّلاعات
  5076 4464 51
  سبزوار،
  ميدان دكتر علي شريعتي، انتهای بلوار دكتر سیادتی،
  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار،
  دانشكده‌ی فنّی‌ومهندسی، طبقه‌ی3

  acis [AT] iaus.ac.ir
 • روابط عمومي
  0015 4464 51

  pub [AT] iaus.ac.ir
 • تغيير زبان
  تلفن‌های دانشگاه