صفحهٔ اصلي
اطلاعيه‌ها
فرم شماره‌ی یك (فرم همكاری متقاضیان حق‌التدریس در دانشگاه آزاد اسلامی)


1- اعضای محترم هیأت علمی مدعو (حق التدریس) كه مصاحبه‌ی علمی (صلاحیت علمی)ندارند، فرم شماره‌ی یك را در سه نسخه و به‌صورت تایپ‌شده (الصاق عكس) به همراه مدارك لازم كه در صفحه‌ی آخر فرم مذكور قید شده است، در اولین فرصت به اداره‌ی هیأت علمی تحویل نمایند. طبق بخش‌نامه‌ی شماره‌ی 12113/85 -29/1/83 و بند ج نامه‌ی منطقه محترم ۹ مورخه‌ی 30/1/90 افرادی كه صلاحیت علمی و عمومی آن‌ها تائید نشده است یا تأییدیه‌ی مذكور را ندارند، از ترم مهرماه سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ نمی‌توانند تدریس نمایند.

2- فایل word و pdf فرم شماره‌ي یك در پنج صفحه ضمیمه‌ی همین اطلاعیه است و می‌توانید آن‌را از این‌جا دریافت نمایید.

1 منبع:
پرونده‌‌ها
Form1.doc 134.144 KB فرم شماره‌ی یك (فرم همكاری متقاضیان حق‌التدریس در دانشگاه آزاد اسلامی) 
قالب: DOC
Form1.pdf 161.303 KB فرم شماره‌ی یك (فرم همكاری متقاضیان حق‌التدریس در دانشگاه آزاد اسلامی)
قالب: PDF